Η Υποβολή Αίτησεων Βιογραφικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά στο http://www.abcareers.gr/form_new.asp

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Απασχόλησης
Λεωφόρος Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής
153 10, Αγία Παρασκευή Τ.Θ 60011
Fax.: 210-6608845© 2020 - Developed by Human Factor