(20)

: 24/12/2020

Ττλος θσης
Διευθυντς Καταστματος Λαμας

 

Προφλ εταιρας
Ο μιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εναι μα απ τις μεγαλτερες αλυσδες στο χρο εμπορας τροφμων με περισστερα απ 500 καταστματα, λιανεμπορου, χονδρικς και franchise καταστματα, και πνω απ 14 000 εργαζμενους.

Εναι μλος του Ομλου Ahold Delhaize που αποτελεται απ 21 εταιρες σε 3 ηπερους (11 χρες), πνω απ 375 000 εργαζμενους και απολαμβνει την εμπιστοσνη περισστερων απ 50 εκατομμρια πελατν κθε εβδομδα.

 

Απαιτσεις θσης

 • Εξασφαλζει την ομαλ διεξαγωγ των εργασιν του καταστματος και τη σωστ λειτουργα των τμημτων, τσι στε να επιτυγχνεται η ποιοτικ εξυπηρτηση πελατν
 • Μεριμν για την τρηση του προπολογισμο των μεσα ελεγχμενων δαπανν του καταστματος (ξοδα προσωπικο, συντηρσεις εξοπλισμο, λλες λειτουργικς δαπνες) και την επτευξη του προπολογισμο πωλσεων του καταστματος σε εππεδο τμματος αλλ και προοντικς κατηγορας
 • Εξασφαλζει την σωστ και γκαιρη παρδοση των παραγγελιν των προντων στε να εναι δυνατ η αποφυγ δημιουργας υψηλν αποθεμτων και συγχρνως να υπρχει η απαιτομενη ποικιλα και ποστητα προντων
 • Εξασφαλζει τη σωστ προετοιμασα και παρουσαση των προωθητικν ενεργειν των νων προντων κατηγοριν
 • Εναι υπεθυνος για την τρηση των προβλεπμενων διαδικασιν ελγχου και παραλαβς και τη σωστ διαχεριση αποθεμτων και τη διασφλιση ποιτητας των εμπορευμτων
 • Εξασφαλζει τι οι χροι και ο εξοπλισμς του καταστματος βρσκονται σε καλ κατσταση και λειτουργον με ασφλεια και τι υπρχουν και εναι διαθσιμα τα μσα ατομικς προστασας των εργαζομνων
 • Σε συνεργασα με τη Διεθυνση Ανθρωπνων Πρων, συμμετχει στην επιλογ νου προσωπικο και τον εντοπισμ των εκπαιδευτικν αναγκν, εν μεριμν για την τρηση λων των προβλεπομνων κθε φορ απ την Εταιρεα διαδικασιν, οδηγιν ασφαλος εργασας

 

Προφλ υποψηφου

 • Εμπειρα τουλχιστον 3 ετν σε θση διοκησης ομδας σε εταιρα λιανικς πλησης σε θση Στελχους Πωλσεων σε εταιρεα FMCG.
 • Απολυτριο Λυκεου (Πτυχο ΑΕΙ,ΤΕΙ Μεταπτυχιακο Ττλου θα θεωρηθε πρσθετο προσν).
 • Γνση Αγγλικν και Η/Υ
 • Ηγεσα ομδας, εκπαδευση και καθοδγηση
 • Επιχειρηματικ αντληψη και στρατηγικ σκψη
 • Προσανατολισμς στο αποτλεσμα και την επτευξη στχων
 • Προγραμματισμς & οργνωση με μφαση στη διαχεριση πολλαπλν θεμτων και τη διαχεριση χρνου
 • Ανεπτυγμνες επικοινωνιακς δεξιτητες
 • Ομαδικτητα και συνεργασα

 

Προσφρονται

 • Ανταγωνιστικ πακτο αποδοχν που περιλαμβνει υψηλς αποδοχς, bonus βσει στχων, συμμετοχ σε ιατροφαρμακευτικ πργραμμα.
 • Συνεχς εκπαδευση
 • Προοπτικς εξλιξης

 

Στοιχεα επικοινωνας
Οι υποψφιοι που πληρον τις παραπνω προδιαγραφς παρακαλονται να υποβλλουν βιογραφικ σημεωμα on line στο www.abcareers.gr σημεινοντας τον κωδικ θσης «ΔΚΛ20».

 

Διεθυνση Ανθρωπνων Πρων, Τμμα Associates Relations
Διεθυνση: Λεωφρος Σπτων 81
Ταχυδρομικς Κδικας: 153 10, Αγα Παρασκευ Τ.Θ 60011
Πλη: Γρακας Αττικς
Φξ: 213-33.33.614

 

λα τα βιογραφικ θα θεωρηθον εμπιστευτικ.


 
#CB#  #FT#


 

  ..;


<<

2021 - Developed by Human Factor