(20)

: 29/10/2020

Ττλος Θσης


Προστμενος Διανομς - Κντρο Διανομς Οινφυτα Βοιωτας

 

Προφλ Εταιρας
Ο μιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, εναι μα απ τις μεγαλτερες αλυσδες στο χρο εμπορας τροφμων, με 309 Super Markets, 14 Cash & Carry, 199 franchise καταστματα και πνω απ

14 000 εργαζμενους.
Εναι μλος του Ομλου Ahold Delhaize που αποτελεται απ 21 εταιρες σε 3 ηπερους (11 χρες), 375 000 εργαζμενους και απολαμβνει την εμπιστοσνη περισστερων απ 50 εκατομμρια πελατν κθε εβδομδα.

 

Απαιτσεις Θσεις

 • Παρακολουθε σε καθημεριν βση το πλνο δρομολγησης και το πργραμμα εργασας των οδηγν φορτηγν δημοσας-ιδιωτικς χρσεως βσει των παραγγελιν των καταστημτων, εξασφαλζοντας την γκαιρη και ορθ διανομ των προντων στα καταστματα της εταιρεας.
 • Επικοινωνε καθημεριν με τους εξωτερικος συνεργτες που παρχουν υπηρεσες μεταφορς προντων στην εταιρεα και διαχειρζεται το προπολογισμνο κστος για υπηρεσες μεταφορς, στε να επιτυγχνεται η ερυθμη λειτουργα της διανομς των προντων εντς του προπολογισμνου κστους.
 • Συμμετχει στην κατρτιση του προπολογισμο του τμματος διανομς, στην περιοχ ευθνης του
 • Ελγχει και βελτιστοποιε το πλνο δρομολγησης με στχο την γκαιρη και ορθ παρρδοση των παραγγελιν
 • Μεριμν για τη μη παρκκλιση των προγραμματισμνων δρομολογων των φορτηγν αυτοκιντων με στχο να διασφαλιστε η τρηση των εταιρικν διαδικασιν και η ποιοτικ διανομ των προντων στα καταστματα.
 • Συλλγει πληροφορες απ τα καταστματα σχετικ με την ποιτητα των προντων που παρελφθησαν και ενημερνει σχετικ τους Προσταμνους Αποθηκν, συμβλλοντας στη βελτωση των διαδικασιν των αποθηκν.
 • Ενημερνει τον Τεχνικ Προστμενο Στλου Φορτηγν Αυτοκιντων για ανακπτοντα μηχανολογικ προβλματα των φορτηγν αυτοκιντων και, με δεδομνη τη διαθεσιμτητα του στλου
 • Συμμετχει στην επιλογ, ενημρωση και εκπαδευση των οδηγν των ιδιωτικς και δημοσας χρσεως φορτηγν αυτοκιντων, εν παρλληλα παρακολουθε και αξιολογε την εργασιακ τους απδοση, διασφαλζοντας την τρηση των εταιρικν διαδικασιν, ενισχοντας το ομαδικ κλμα και εξασφαλζοντας την αξηση της παραγωγικτητας.

 

 

Προφλ Υποψηφου

 • Πτυχο ΤΕΙ ΑΕΙ στην Εφοδιαστικ Αλυσδα, Διοκηση Επιχειρσεων συναφς αντικεμενο. Μεταπτυχιακς ττλος θα θεωρηθε επιπλον προσν
 • Προηγομενη εμπειρα τουλχιστον 3 τη σε συναφς αντικεμενο (Εφοδιαστικ Αλυσδα, Διανομ)
 • ριστη γνση Αγγλικς Γλσσας
 • Πολ καλ γνση MS Office, Windows, TMS και ERP συστημτων
 • Ικαντητα αντληψης αριθμητικν δεδομνων
 • Επιχειρηματικ αντληψη και στρατηγικ σκψη
 • Ικαντητα συντονισμο και διαχερισης ομδας, συνεργασα
 • Προσανατολισμς στο αποτλεσμα και κνητρο για συνεχ μθηση και βελτωση
 • Αναπτυγμνες οργανωτικς ικαντητες με μφαση στην ικαντητα διαχερισης πολλαπλν και διαφορετικν ργων και στη διαχεριση χρνου
 • Πολ καλς επικοινωνιακς δεξιτητες, με μφαση στην επιρρο.

 

Πακτο Αποδοχν
Η εταιρα προσφρει ανταγωνιστικ πακτο αποδοχν, συνεχ εκπαδευση, μεγλες προοπτικς εξλιξης, σε να δυναμικ και ευχριστο περιβλλον εργασας.

 

Πληροφορες Επικοινωνας
Οι υποψφιοι που πληρον τις παραπνω προδιαγραφς παρακαλονται να υποβλουν βιογραφικ σημεωμα on line στο www.abcareers.gr σημεινοντας τον κωδικ θσης «ΠΔΟ20».

Διεθυνση Ανθρωπνων Πρων, Τμμα Απασχλησης
Διεθυνση: Λεωφρος Σπτων 81
Ταχυδρομικς Κδικας: 153 44
Πλη: Γρακας Αττικς
Φξ: 210.55.55.988

λα τα βιογραφικ θα θεωρηθον εμπιστευτικ.

#CB#    #FT#

  ..;


<<

2020 - Developed by Human Factor